zielona strefa - KPP Żary

zielona strefa

Jeśli posiadasz informacje o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach przeciwko zwierzętom lub środowisku naturalnemu:

  • nieuzasadnionym, niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu sie nad nimi poprzez między innymi torturowanie lub przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania,
  • oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem,
  • przestępstwach bądź wykroczeniach przeciwko środowisku

skontaktuj sie z nami

lub wyślij zgłoszenie poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa wybierając odpowiednie zdarzenie z katalogu spraw:

  • znęcanie się nad zwierzętami
  • kłusownictwo
  • zdarzenie drogowe z udziałem zwierząt leśnych
  • niszczenie zieleni
  • nielegalna wycinka drzew
  • poruszanie sie po terenach leśnych quadami

Zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dziennik Ustaw z 2007 roku numer 43, pozycja 277, z póżniejszymi zmianami)
do podstawowych zadań  Policji należy między innymi wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organizacjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
Powyższe regulacje odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi przed niepożądanymi społecznie zachowaniami, ale również otaczają szczególną ochroną zwierzęta.
Państwo polskie gwarantuje zwierzętom ochronę, poszanowanie i opiekę wynikajacą bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dziennik Ustaw z 2003 roku numer 106, pozycja 102, z pózniejszymi zmianami). W związku z powyższym, Policja przy współpracy instytucji i organizacji krajowych jak również międzynarodowych podejmuje działania na rzecz ochrony zwierząt.

Informacje kontaktowe:
Koordynator do spraw CITES, ochrony zwierząt i środowiska
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim
telefon: 47 79 112 87

Policjant współpracujący z Pionu Prewencji
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim
telefon: 47 79 115 80

 

 

Powrót na górę strony