O Policji - O policji - KPP Żary

O Policji

Data publikacji 13.04.2012

Informacje o zdarzeniach oraz wydarzeniach umieszczane są na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Żarach w zakładce ,,Aktualności".; adres strony http://zary.lubuska.policja.gov.pl/. Żarska Policja nie posiada profilu na portalu społecznościowym facebook.