PP TRZEBIEL - KPP Żary

PP TRZEBIEL

PP TRZEBIEL

 
 

  Rejon służbowy nr 1

  asp. Piotr Grześkowiak

  tel.kontaktowy  47 79 41 617 ,  519 534 586

  e-mail:dzielnicowy.trzebiel1@go.policja.gov.pl

 

Rejon dzielnicowego obejmuje miejscowości:

Trzebiel, Kałki, Olszyna, Bukowina, Siedlec, Kamienica, Buczyny, Gniewoszyce, Niwica, Łuków, Mieszków, Bogaczów, Jasionów, Jędrzychowice, Jędrzychowiczki,Strzeszowice, Chudzowice, Królów

Zadanie priorytetowe:

czas realizacji : od 01.02.2021r. do 31.07.2021r.

Miejscowość: Trzebiel ul. Żarska rejon fontanny i przystanku autobusowego.

Zagrożenie: gromadzenie się osób spożywających alkohol, zaśmiecanie miejsca publicznego, dewastacja urządzeń użytku publicznego. Do zdarzeń odbiegających od przyjątych norm społecznych dochodzi w godzinach wieczornych i nocnych.

Podmioty współpracujące: Stały kontakt z Sołtysem wsi Trzebiel, mieszkańcami  Trzebiela - przekazywanie przez nich spostrzeżeń, typowań osób dopuszczajacych się opisanych wyżej negatywnych zachowań.

 

 

 

 

 

Rejon służbowy nr 2

  asp. Tomasz Abrahamowski

  tel. kontaktowy : 47 79 41 617,  519 534 587

e-mail:dzielnicowy.trzebiel2@go.policja.gov.pl

Rejon dzielnicowego obejmuje miejscowości:

Tuplice, Cielmów, Jagłowice, Chełmica, Rytwiny, Dębinka, Łazy, Czerna, Chlebice, Matuszowice, Grabów, Drzeniów, Nowa Rola,  Świbinki, Gręzawa

Zadanie priorytetowe:

czas realizacji : od 01.02.2021r. do 31.07.2021r.

Miejsce: Tuplice ul. Mickiewicza rejon sklepu spożywczego.

Zagrożenie: gromadzenie się osób spożywających alkohol, zaśmiecanie miejsca publicznego,  zkłócanie spokoju i  porządku publicznego w wymienionym rejonie.

Podmioty współpracujące: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Tuplicach-przeprowadzenie szkolenia dla właścicieli sklepów i sprzedawców na temat sprzedaży wyrobów alkoholowych.