Posterunek Policji w Trzebielu

Dzielnicowi Posterunku Policji w Trzebielu

 
 

  Rejon służbowy numer 1

sierżant sztabowy Paweł Dobrzyński

sierżant sztabowy Paweł Dobrzyński

 telefon kontaktowy  519 534 586 lub 47 79 41 617

  e-mail:dzielnicowy.trzebiel1@go.policja.gov.pl

 

Rejon dzielnicowego obejmuje miejscowości:

Trzebiel, Kałki, Olszyna, Bukowina, Siedlec, Kamienica, Buczyny, Gniewoszyce, Niwica, Łuków, Mieszków, Bogaczów, Jasionów, Jędrzychowice, Jędrzychowiczki,Strzeszowice, Chudzowice, Królów

Zadanie priorytetowe:

czas realizacji : od 01.02.2022 do 31.07.2022

Miejscowość: Trzebiel ulica Żarska -rejon Przedszkola samorządowego .

Zagrożenie: Nieprawidłowe parkowanie pojazdów w tym parkowanie w rejonie przejścia dla pieszych, utrudnianie przejazdu innym uczestnikom rychu drogowego.

Podmioty współpracujące: Stały kontakt z Sołtysem Wsi Trzebiel, Dyrektorem Przedszkola Samorządowego w Trzebielu, Urzędem Gminy w Trzebielu.

 

 

 

 

 

Rejon służbowy numer 2

sierżant sztabowy Paweł Dobrzyński

 

ZASTĘPSTWO PEŁNI

sierżant sztabowy Paweł Dobrzyński

 telefon kontaktowy  519 534 586 lub 47 79 41 617

  e-mail:dzielnicowy.trzebiel1@go.policja.gov.pl

 

Rejon dzielnicowego obejmuje miejscowości:

Tuplice, Cielmów, Jagłowice, Chełmica, Rytwiny, Dębinka, Łazy, Czerna, Chlebice, Matuszowice, Grabów, Drzeniów, Nowa Rola,  Świbinki, Gręzawa

Zadanie priorytetowe:

czas realizacji : od 01.02.2022 do 31.07.2022

Miejsce:Tuplice- ulica Mickiewicza rejon dworca PKP

Zagrożenie: Gromadzenie się młodzieży oraz klientów pobliskich sklepów, zwłaszcza popołudniami oraz w godzinach wieczornych i nocnych , w szczególności w weekendy. Zaśmiecanie terenu , spożywanie alkoholu , zakłócanie porządku publicznego

Podmioty współpracujące:Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Tuplicach.

Powrót na górę strony